شعر کوتاه برای روز مادر ، پیامک های و شعر زیبا به مناسب روز مادر

سرگرمی

در این بخش از سرگرمی حالیشه در نظر داریم تا درباره روز مادر شعر هایی را به اشتراک بگذاریم همراه ما باشید .

شعر کوتاه برای روز مادر ، پیامک های و شعر زیبا به مناسب روز مادر

 

فرزند، ز مادر اسـت خرسند
بیگانه کجا و مهر مادر

شعر پروین اعتصامی

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

یاد دارم کودکی بودم خرد

با صدای گرم مادر

هر صبحدم

در میان بستری نرم و تمیز

می گشودم چشم بر نور سفید

می گشودم دل بر نور امید

یاد دارم سفره خانه ما

بوی سنت می داد

داخل خانه ما

جلوه ای زیبا داشت

از زن ایرانی

جلوه ای از یک شمع

ذره ذره می سوخت

و نداشت پرو ایی

که به آخر برسد

کودکم هوش بدار

قبر مادر اینجاست

جای مادر خالیست

دل من تنگ شده

مادرم دیگر نیست

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

رهی معیری

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

شعر در وصف مادر از شاعران معروف

جوانى سر از رأى مادر بتافت
دل دردمندش بـه آذر بتافت

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
کـه اى سست مهر فراموش عهد

نه در مهد نیروى حالت نبود
مگس راندن از خود مجالت نبود؟

تو آنى کزان یک مگس رنجه‌اى
کـه امروز سالار و سرپنجه‌اى…

چه پوشیده چشمى ببینى کـه راه
نداند همى وقت رفتن ز چاه

تو گر شکر کردى کـه با دیده‌اى
وگرنه تو هم چشم پوشیده‌اى

سعدی

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

مادر اون چشاتو قربون
هر چی عشقه تو چشاته

مهر تو تموم نمیشه
آخه چشمه حیاته!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

شعر ،مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

مادرم ای بهتر از فصل بهار

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

مادرم روزت مبارک ناز من

مادرم تنها تویی آواز من . . .

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

وقتی مریض می شدی و پزشک ازت میپرسید: بیماریت چیه ؟

همیشه منتظر مادرت میشدی و جواب دادن رو به اون می سپردی ؛

چرا که میدونستی مادرت همون احساسی رو داره که تو داری

و حتی از خودت بیشتر دردت رو احساس می کنه !!!

شعر روز مادر مبارک!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

شعر روز مادر

مادر ای یکدانه و تنهاترین غمخوار من

از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت

ای که وصفت روز و شبها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنجهای بی شمار

کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من

خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من

من به لطفت زنده ام ای ابر باران دار من

شرح لطفت در ازل افسانه ای ننوشته بود

جان به قربان تو ای زیباترین پندار من

قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده ای

ای که مهرت تا ابد در سینه تب دار من

درد هایم درد تو رنجم همه در جان تو

ای به دردم مرهم و ای مخزن اسرار من

هستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت

سبز می باشم ز تو ای سبزی افکار من

سالهای عمرت افزون از هزاران سال باد

سالهای عمر من قربانی ات ای یار من

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ای مادر مقدس و ای مهربان من

ای روشنی قلب من و دیده گان من

عشق و صفا و مهر و محبت نشان توست

ای پرتو امید دل ناتوان من

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

مینویسم از سر خط
مادر اي معنی بودن

مینویسم تا همیشه
تویی لایق ستودن

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

الهی من بمیرم جایِ ماد

به چشمانم بمالم پایِ مادر

بیادِ لای لایِ بچگی ها

منم با هی هیِ هیهای مادر

شعر برای مادر

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

در کوچه ی جان همیشه مادر بـــاقیست

دریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیست

در گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادر

شعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق

لبخند مهربان تو جا در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

شعرهای زیبا درباره ي مـادر

اي ان کـه تویی صبور خانه ؛ مادر
اي شمع تویی فروغ خانه ؛ مادر

اي عطر تو عطر هر بهار اسـت ؛ مادر
وای «وی» مهر تو در حد کمال اسـت ؛ مادر

اي نام تو ملک ،چه بی ریایی ؛ مادر
هم شاه غم و ملک وفایی ؛ مادر

اي ان کـه بهشت بود تو را ؛ اي مادر

كآن وعده ي اوست ؛ خدا ؛ تورا اي مادر

اي افضل و اي سرور و اي شاه کلیدم ؛ مادر
زآن لحظه ي کودکی تویی امیدم ؛ مادر

اي خواب تو بی خواب شده ؛ هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد ؛ مادر

این نام تو ؛ نام توست زآن روز نخست
زآن دم همه ی مبهوت ثنایت ؛ مادر

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

شعر برای روز مادر

خدایا هرکه هستم هرچه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کـــــــــن

خدا از خاک عشق تو رو سرشته

فـرســتـاده از آســمـون فـرشته

تـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـرم

کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته

مادر زشیره ی دادی تــــــو شیـــر مــــــــادر

در پـــای نــو جوانت گشتی تـــو پیـر مــــادر

کانون زندگـــانی گـــــرم از محبت تـــــوست

آغوش گــــرم خـــود، از مـــا مگیـر مـــــادر

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ما

کیست مادر؟ بانی بنیاد ما

قلب او سرچشمه امید هاست

سینه او مشرق خورشیدهاست

مادر ای والاترین رویا ی عشق

مادر ای دلوا پس فردای عشق

مادر ای غمخوار بی همتا ی من

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

اشعار زیبا درباره مادر

دستت را هيزم و طناب بريده و زخمي کرده اسـت
قدت را نشاء و خرمن کوبي خم نموده اسـت

حتي يک لحظه در دنيا نياسودي
عمرت در گشتن و دويدن در جنگل و صحرا تمام شده اسـت

لالالالا، بـه قربان تن خسته ات
فداي بوي پيراهن مادرم بشوم

بـه فدايت کـه مرا در گهواره تاب مي دادي
بـه فدايت کـه شبها برايم نمي خوابيدي

برايم تا صبح لالايي مي خواندي
بـه فدايت کـه برايم آرزوها داشتي

لالا، بـه فدايت کـه دلم پر از حسرت و آرزوست
بدون تو دنيا برايم زندان اسـت

بـه فدايت کـه کوله باري از هيزم بر پشتت نهادي
بـه فدايت کـه دستانت پينه بسته اسـت

يا مشغول نشاء و يا بـه دنبال دام ها روانه بودي
لالا، چشمم پر از اشک اسـت، بـه فدايت

تو خوشي دنياي من بودي
خورشيد، حتي گوشه دل تو نمي شود

بهار، نيز بنفشه دستانت نخواهد شد.
اگر تمام خوشي های دنيا برای من باشد.

هرگز ارزش خوابيدن در آغوش گرم مادر را نخواهد داشت.

لالا، بـه فداي غم خوار خودم.

بـه فدايش کـه اکنون تنش بيمار و رنجور اسـت.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا